mandag 3. oktober 2011

Relasjonen mellom læring og IKT

IKT er i ferd med forvandle arbeidslivet og kommunikasjonsprosessene i dagliglivet. Gjennom et slikt perspektiv er det naturlig at skolesektoren tar tak i "verktøyet". IKT har blitt en grunnleggende ferdighet som skal være gjeldende i alle fag. MEN, kan læringssynet til den enkelte lærer og skole være avgjørende i forhold til implementeringen av IKT i skolen?

Denne modellen av Stein Ludvigsen kan være klargjørende når skolen skal diskutere sin pedagogiske praksis og IKT:

Klasserommet som læringsmiljø
”Tradisjonelle klasserom”
”Konstruktivistisk
Klasserom”
”Klasserommet som
Læringsfellesskap”
Tett relasjon til pensum

Tett relasjon til elevenes forkunnskaper
Tett relasjon til elevenes kulturelle bakgrunn og forkunnskaper
Formidling av informasjon
Bearbeiding av forestillinger i forhold til en gitt representasjon
Bearbeiding av forestillinger av forhold til lokale diskurser
Aktivitetene tett relatert til lærebøker og arbeidsbøker
Aktivitetene tett relatert til primære kilder og materiale som kan manipuleres
Aktivitetene tett relatert til materiale som konstrueres av elevene selv og materiell som kan manipuleres
Lærerstyrt undervisning
Aktivitetsorientert undervisning
Problem- og aktivitetsorientert
undervisning
Bredde og fragmentering
Dybde og integrasjon av tema og begreper
Dybde og integrasjon av tema og begreper
Rett svar
Resonnering av begreper
Resonnering av begreper i ulike læringsfellesskap
Individuelt arbeid
Individuelt arbeid
Systematisk arbeid i grupper
Prøver med vekt på gjengivelse
Tester med vekt på adekvat forståelse
Prosjektfremleggelser og portefølje
PC som ressurs. Drill og øvelser
Støtte for individuell konstruksjon av kunnskap
Tilgang til informasjon som må omformes ved refleksjon i læringsfellesskap

De tre idealtyper av klasserom er arenaer for ulik praksis i den pedagogiske hverdagen. Gjennom denne modellen vil implementering av IKT bli bestemt av hvilke antagelser man har om læring og skolens virksomhet.

Mange lærere jeg har snakket med  "gått på trynet" ved innføring av digitale mapper og porteføljer. Grunnen til dette kan være at de har styrt etter et "tradisjonelt klasserom" med lærerstyrt undervisning tett knyttet opp mot pensum. Dette er et eksempel på hvordan pedagogisk praksis "styrer" oss i hverdagen - og at refleksjon rundt implementering IKT og pedagogisk praksis går hånd i hånd.


Referanser: Ludvigsen, S (2000) Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, læring i klasserommet. (Kompendiet s. 120)

4 kommentarer:

 1. Den grunnleggende læringssynet til hver enklet bli forstyrret av tankene om hvordan vi "overlever" undervisningen i store grupper, vurderingsarbeidet av mange elever, hva vi kan forvente av elevene på de ulike trinn osv. Mange velger nok det mest trygge, ta saken i egne hender og beholde kontrollen.

  MEN skal en se klasserommet som et lærende felleskap der IKT skal være et verktøy for å fremme dette må vi få kontroll på IKTèn. Og hvordan får lærere kontroll på den?

  Vi må kanskje; kunne begynne å ta ibruk det vi allerede kan, vi må tørre å prøve, vi må ha de tekniske tingene lett tilgjengelige, vi må ha tro på metodene, vi må være bevisst på våre valg....og vi må kunne se oss rundt og lære av andre.

  Men som skoleleder - hvordan kan vi være med å sette igang bevisstgjøringen?

  SvarSlett
 2. Ja, det hjelper ikke å bare sette strøm på klasserommet - bruk av digitale hjelpemidler krever et nytt tankesett for å lykkes fullt ut. Det vet vi jo, men det er fort gjort å "gå på trynet" likevel - hvordan unngå dette i praksis? Hvordan kommer vi til "klasserommet som læringsfellesskap"?

  SvarSlett
 3. Sjøl lioker jeg Sten Ludvigsens artikkel godt. Synes den systematiserer noen grunnleggende forskjeller i tilnærming til bruk av teknologien. hvordan stemmer hans konklusjoner med dine erfaringer? Og en ting til: har det læringsfellesskapet som dere er en del av her noen overføringsverdi til skolen?

  SvarSlett
 4. Har lest i Otnes sin bok i kveld, der eksemplene tar utgangspunkt i ungdomstrinn og vgs. Blogg er drøfet, og jeg gjorde meg noen tanker om hvordan en kunne fått til noe slikt på f.eks 7.trinn ved vår skole. Vi kan legge til et FORUM inne på vår LMS, der elevene deler og kommenterer. Som en øving. Er nesten litt redd elevene ikke har nettvett nok enda jeg til å "legge til rette" for blogg fra skolens side. Om en kan si det på den måten....Da er LMSèn litt mer under kontroll synes jeg!

  SvarSlett