søndag 30. oktober 2011

Lærende nettverk

De senere års skolereformer i Norge har lagt vekt på at utvikling i skolen i større grad overlates til den enkelte skole. Begrep som lærende organisasjon gir uttrykk for at at utviklingen skal skje på egen skole.
Dette er en utfordring - Lærernes profesjonelle utvikling styrkes når de deltar i lærende fellesskap på sin egen skole, og fellesskapet mellom lærere styrkes når de kobles sammen med andre lærende fellesskap i nettverk ( O. Erstad og T E Hauge 2011).
Jeg var for en 3-4 år siden med på et prosjekt som het Lærande nettverk. I nettverket var vi skoler fra forskjellige skoler i fylket. Dere kan lese mer om nettverket her:www.lnmr.no/. Under disse samlingene lærte jeg uttrolig mye, både av dyktige forelesere, men også av andre i nettverket.
Kan kunnskapsdeling i nettverk innenfor Raumaskolen være en suksessfaktor innenfor IKT? Jeg tror det, fordi  nettverk mellom skoler bygger på ideen om at skoler som isolerer seg, mister muligheten til å drøfte sider ved læring og undervisning som er aktuelle og relevante for for lærenes profesjonelle utvikling.
Dermed er min konklusjon ar skolelederne i Rauma bør legge opp til nettverk som kunnskapsdeling. Her mener jeg det er viktig å få med deltakere som forplikter seg på å drive utviklingsarbeid som en positiv oppmerksomhet - og ikke en pålagt aktivitet.

Referanse:  Erstad O og Hauge T E, Skoleutvikling og digitale medier (2011). Gyldendal akademisk forlag.

6 kommentarer:

 1. Lærenede nettverk har jeg også tro på! Selv om vi kanskje har erfart i noen sammenhenger at det ikke fungerer. Jf Vurderingsarbeidet de siste årene. Vi lærte nok mest av oss selv i det nettverket. MEn du sier noe sentralt i de siste setningene dine om forpliktelse. Det er nok et ord som kan fortolkes litt forskjellig rundt om på skolene. Her får skoleleder et stort ansvar i å drive arbeidet på egen skole så godt at det oppleves som givende og kompetansehevende å delta i slike nettverk.

  Vi prøver oss nå med et samarbeidsrom på PEDIT i forbindelse med SOL prosjektet som er vår satsing dette skoleåret. Kjekt å kunne lese forrige uke at flere har lagt inn innlegg i FORUM, og at skolene spør om råd og får tips fra hverandre. Det skal bli spennende å se hvordan det utvikler seg. Det blir slik jeg ser det et lærende nettverk i tillegg til kursingen og møtene som skolene også er med på.

  Men før det kan bli lærende nettverk i Raumaskolen rundt IKT - må det satses på IKT fra skoleeiers side! Jf innlegg på min blogg i dag!

  SvarSlett
 2. Har også tro på lærende nettverk. Jamfør for eksempel vår blogging. Har lært utrolig mye av å lese de andre sine blogger. Ikke minst at mange legger ut tips til litteratur ol.

  Det å lære av hverandre er noe vi på vår skole også prater mye om. Av erfaring har vi funnet ut at inad på vår skole eller inad i kommunen kan vi faktisk lære mye av hverandre. Det er ofte like så bra, om ikke bedre, enn å leie inn eksterne kursholdere innen enkelte tema. Bør vel ha litt begge deler!

  Vi lærere bør bli enda flinkere til å dele kunnskap og metoder som vi vet fungerer.

  Legg vekk janteloven og lær det beste av hverandre!

  SvarSlett
 3. Og så enkelt det er å dele når vi er DIGITALE!!!!

  SvarSlett
 4. Nå fikk jeg en god ide! Vi er i startfasen ang. opprette fagnettverk fra 1.-10. klasse, der vi skal begynne med basisfagene. Men sliter litt både med å sette av tid og finne tid! Dette kan selvfølgelig gjøres digitalt, og i fronter! Hvorfor har jeg ikke tenkt på dette før??!!

  Vi lærer så lenge vi.........., og ikke minst av bloggingen her :)

  SvarSlett
 5. Jeg var selv med på Lærende nettverk i Sør-Trøndelag - et knippe videregående skoler sammen med noen grunnskoler. Nettverket fungerte godt til å inspirere hverandre og dele ideer. Spesielt interessant var det å treffes på tvers av skoleslag - noe som altfor sjelden skjer i skole-Norge ellers. Utfordringen var å ta arbeidet fra nettverksmøtene inn i skolehverdagen, og å trekke med seg andre kolleger i dette. Jeg følte vel også at nettverket døde fort ut etter at den formelle organisasjonen og støtten forsvant...
  I Sør-Trøndelag har vi imidlertid en rekke fagnettverk, blant annet et for pedagogisk bruk av IKT. Nettverket er temmelig nytt, og håpet er at det skal kunne fungere på noe av den samme måten som Lærende nettverk gjorde. Kanskje vi denne gangen kan bli flinkere til å trekke erfaringene inn i skolen også...

  SvarSlett
 6. Morsomt at du trekker fram Lærende nettverk, Bjørn. Tydelgi at flere har positive erfaringer fra dette prosjektet. Sjøl ledet jeg et av nettverkene her i Trøndelag (ikke det Torkild var med på), og nå skal to masterstudenter skrive masteroppgave hvor de vil se etter mulige langtidsvirkninger etter dette prosjektet.

  En erfaring vi gjorde, var i alle fall at det var de skolene hvor ledelsen var sterkest involvert i prosjektet, som kom lengst i løpet av prosjektperioden.

  SvarSlett