onsdag 19. oktober 2011

Digitale mapper

I departementets «Program for digital kompetanse (2004–2008)» løftes innføring av digitale mapper opp som et konkret tiltak for å oppnå kompetanseheving på det digitale, med målsetting om at «innen 2008 skal vurdering med digitale mapper være tatt i bruk på alle nivå i utdanningen.


Ved Åndalsnes barneskole bruker man Pedit som LMS. I denne LMSèn ligger muligheten til å opprette fagmapper digitalt. Som kontaktlærer har mine elever brukt digitale mapper, der de har lagt inn lydfiler, dokumenter, videoer/ film m.m. Men dette har vært min egen praksis.

Under dagens team (5.-7. trinn) ble vi enige om at vi ville se mer på digitale mapper. Hvordan går vi da frem? I artikkelen som jeg refererer til under kan man lese:
"Første nødvendige forutsetning for didaktisk og pedagogisk bruk av digitale mapper er at læreren har meget gode tekniske ferdigheter"
Jeg mener at vi bør gå små skritt om gangen. Og kanskje kan aksjonslæring i team være nøkkelen her. Vi kan jobbe med innføring av digitale mapper på 5.-7. trinn, og erfaringene drøftes i team. Slik kan den enkelte lærer bygge kunnskap og kompetanse ved selv å konstruere den med bakgrunn i den sum av erfaringer en beskaffer seg. Aksjonslæring skjer med lærerteamet som sosial ramme, og skolens kultur påvirker og kan være premiss for teamarbeidet.

 Referanser:
http://www.idunn.no/ts/dk/2008/03/om_bruk_av_digitale_mapperpatogrunnskoler_-_hvordan_kan_digitale_mapper_ska

Grøterud M og Nilsen B. Ledelse av skoler i utvikling. Gyldendal norsk forlag (2008)

6 kommentarer:

 1. Bra initiativ Bjørn. Når en skal innføre "nye" ting blant lærere er det lurt, som du skriver, å gå med små skritt. Enig i at aksjonslæring med å erfare av hverandre er lurt. I neste omgang er det viktig at ledelsen/teamledelsen setter opp noen minimumskrav til hva alle må videreføre etter en slik "prosjektperiode". Vet av erfaring at det vil alltid være noen som ikke tar det "nye" med seg videre til sitt klasserom.

  Lykke til!

  SvarSlett
 2. PEDIT har jo utviklet nye systemer for vurdering gjennom digitale mapper. Ungdomsskolen her på Åndalsnes har tatt ibruk dette denne høsten. Som mor til ungdomsskoleelever har jeg innsyn i disse mappene, kan lese innleveringer, kommentarer og karakterer. Slik jeg ser det et oversiktlig og greit system....både for elever, lærer og foreldre.

  Jeg mener vi trenger et par lærere på hvert team som lærer seg alt om det tekniske rundt denne digitale vurderingen. Slik kan vi ha noen som kan drive support når resten skal prøve seg fram!

  Det er ikke vanskelig og støtte finnes i en hjelpehåndbok et tastetrykk unna.

  Å utfordre noen i første omgang synes jeg er et passende skritt. Erfaringen disse gjør seg kan brukes i resten av teamet som en intro, når konkrete oppgaver er gitt må disse også være til disp når lærerne arbeider med saken!

  Dette får vi til i teamtid og annen fellestid.

  Jeg erfarer at det å vandre litt rundt på arbeidsrommene når det er satt av tid til å arbeide med gitte oppgaver fra ledelsen, er effektivt. Da stiller mange spm, vi får avklart ting og en hindrer kanskje at noen bruker tida til å gjøre helt andre ting!

  SvarSlett
 3. Brukte noen timer lørdag for å lære meg det tekniske med digitale mapper på PEDIT - knytt opp mot vurdering som nevnt over! Nå kan jeg det! Har lagt ut i mine fag, og skal teste det på 7.trinn denne uka. Sett d opp på team på onsdag.

  SvarSlett
 4. For noen er det nok viktig og riktig å ta små skritt i gangen. Andre liker å hoppe over kløfter og erfarer at det må gjøres i ett sprang. Vi er forskjellige som mennesker, og ledere må se alle. Ellers er jeg enig i at det kan være lurt å ta slike prosesser i team hvor folk er trygge på hverandre.

  SvarSlett
 5. I Sør-Trøndelag Fylkeskommune har bruk av verktøy i LMS fungert som en inngangsport for lærere til å ta i bruk digitale verktøy i undervisningen. LMSer oppfattes som enkle og trygge, og de har mange gode pedagogiske funksjoner. Digitale mapper er en av dem. Dette virker som en god ide - så kan de tas videre enkeltvis eller felles senere :)

  SvarSlett
 6. Synes denne måten å gjøre det på er smart og grei! Vi får antagelig med oss alle ved å ta små skritt og ved å ta det på team. En utfordrer også de som er flinke, ved å gi de oppgaven med å vise, lære fra seg og drive support. Men det som jeg føler vi ofte blir sittende igjen med er: Hvordan legge tilrette for at de som er flinke skal kunne strekke seg enda lenger? Og hvordan takle problematikken/ frustrasjonen disse personene blir for de som det er vanskelig å få med seg? Dette er noen utfordringer vi har hatt.

  SvarSlett