lørdag 24. september 2011

Fleksible arbeidsmåter og fysiske rammer

Som skoleleder må man ta inn over seg at innføringen av digitale medier har skapt en rekke forsøk på omorganisering av skolehverdagen. Ved Åndalsnes barneskole er skoledagen i hovedsak opplagt som 45 minutters økter. I de fleste klasserommene sitter elvene på rekker etter tradisjonelt vis.

Etter sist samling har jeg reflektert over læringsmiljøet i klasserommet. I utgangspunktet tenker jeg at vi må forrandre utseendet for at det digitale skal bli et verkøy. På en måte der elevene kommer på jobb, et åpent rom. Gjennom en slik organisering, kan vi se på en annen elev og lærerrolle. Det betyr at eleven og læreren spiller viktige roller i utarbeidelsen av mål og læringsaktivitetene. Læreren planlegger ikke bare mål, arbeidsoppgaver og evaluering av elevenes arbeider, men deltar selv i elevenes læringsarbeider. Lærerrollen blir utvidet fra å være kunnskapsformidler til også å være medkonstruktør av kunnskap  elevers læringsarbeid. Hvis man i tillegg får en mer fleksibel ramme over arbeidsøktene vil skoledagen bli mer dynamisk.

Men som skoleleder må en være klar over at lærerne jobber i en hektisk hverdag med planlegging, og oppfølging av undervisning. Dermed kan det være være vanekslig for mange lærere å få tid til endring og omstilling. Her blir skolelederne ved Åndalsnes barneskole helt sentrale for å skape drivkraft og tilrettelegge for endrings- og utviklingsarbeidet med bruk av digitale medier.

Kanskje  kan den nye teknologien gi mulighet for større grad av variasjon og fleksible arbeidsmåter ved Åndalsnes barneskole?

(Erstad : 56)

tirsdag 13. september 2011

Kunnskapsbløffen

Magnus Engen Marsdall har skrevet boken Kunnskapsbløffen. Følg denne koblingen og du kan følge Marshall i debatt på Dagsnytt 18.

Jeg har fått ny blogg!!

Hurra!

Jeg har fått meg min første blogg i en aldere av 43 år. Ikke verst. Jeg studerer ved NTNU og skal blogge i IKT undervisningen.