søndag 11. desember 2011

Rauma kommunes implementering av den nye vurderingsforskrifta

Våren 2010 tok skolederne i Rauma kommune tak i den nye vurderingsforskrifta. Nå skulle alle skolene i kommunen bruke det samme skjemaet. Skolelederne satte sammen ei arbeidsgruppe bestående av fagsjef skole og noen rektorer. Resultatet etter en kort prosess ble at elevene skulle få halvårsvurderinger i alle fag ut i fra kompetansemålene.  Elevene skulle vurderes etter kompetansemålene etter høy, middels og lav måloppnåelse.Elevene skulle også få fremovermeldinger innefor alle områdene.
Dette ble et kjempearbeid for lærerne i kommunen - jeg har hørt at det ble laget halvårvurderinger på over ti sider til hver elev.
Innføringen at vurderingsforskrifta har møtt kraftig motbør fra mange lærere, inkludert fagforeningen. Prosessen har vært preget som den "korte, lange veien" - der involvering og forankring har uteblitt. Derfor ser dette utviklingsarbeidet til ikke å blir en vurderingssuksess.