lørdag 24. september 2011

Fleksible arbeidsmåter og fysiske rammer

Som skoleleder må man ta inn over seg at innføringen av digitale medier har skapt en rekke forsøk på omorganisering av skolehverdagen. Ved Åndalsnes barneskole er skoledagen i hovedsak opplagt som 45 minutters økter. I de fleste klasserommene sitter elvene på rekker etter tradisjonelt vis.

Etter sist samling har jeg reflektert over læringsmiljøet i klasserommet. I utgangspunktet tenker jeg at vi må forrandre utseendet for at det digitale skal bli et verkøy. På en måte der elevene kommer på jobb, et åpent rom. Gjennom en slik organisering, kan vi se på en annen elev og lærerrolle. Det betyr at eleven og læreren spiller viktige roller i utarbeidelsen av mål og læringsaktivitetene. Læreren planlegger ikke bare mål, arbeidsoppgaver og evaluering av elevenes arbeider, men deltar selv i elevenes læringsarbeider. Lærerrollen blir utvidet fra å være kunnskapsformidler til også å være medkonstruktør av kunnskap  elevers læringsarbeid. Hvis man i tillegg får en mer fleksibel ramme over arbeidsøktene vil skoledagen bli mer dynamisk.

Men som skoleleder må en være klar over at lærerne jobber i en hektisk hverdag med planlegging, og oppfølging av undervisning. Dermed kan det være være vanekslig for mange lærere å få tid til endring og omstilling. Her blir skolelederne ved Åndalsnes barneskole helt sentrale for å skape drivkraft og tilrettelegge for endrings- og utviklingsarbeidet med bruk av digitale medier.

Kanskje  kan den nye teknologien gi mulighet for større grad av variasjon og fleksible arbeidsmåter ved Åndalsnes barneskole?

(Erstad : 56)

3 kommentarer:

 1. "Drivkraft og tilrettelegging"
  Du beskriver lærernes travle dager som vi alle kjenner til. Og vi kjenner også argumentasjonen om alt det nye lærere blir pålagt å gjøre; i tillegg til ALT det andre de MÅ gjøre. Krav om IKT i fagene er nok også en slik "ekstra ting" i mange lærere sitt hode. Jeg undres på hva drivkraften og tilretteleggingen bør være for at det skal bli større variasjonen i arb.måtene ved vår skole? Du nevner tid og for mange er nok dette en sentral faktor. Erfaringer viser likevel at tiden kan brukes til så mangt. Så en drivkraft utover det er kanskje "gode bestillinger" fra ledelsen. Som ikke er for krevende, men mest motiverende. Hva gjør man for å treffe flest mulig da??

  SvarSlett
 2. Du har noen spennende refleksjoner omkring fleksible arbeidsmåter og fysiske rammer. De fysiske rammene er gjerne gitt - hvis man konsentrerer seg om vegger og trapper, men alle rom kan utnyttes på forskjellig vis. Akkurat som med tiden. Hvordan bruker dere for eksempel fellestid? Er det rom for endringer her? For øvrig: jeg tror mer på endring vha inspirasjon enn vha pisk og kontroll. Naivt, kanskje?

  SvarSlett
 3. At lærerrollen bør endres for å oppnå satsning på digital kompetanse er jeg enig i. Lærerens rolle som eier av kunnskapen er forbi. Nå kan elevene finne langt mer kunnskap enn det læreren besitter ved noen få tastetrykk. Det tilsier at læreren tvinges ut i et mer ukjent landskap. Likevel er jeg usikker på om satsing på digital kompetanse tilsier at de fysiske rammene nødvendigvis trenger å endres. Hvis elevene bruker bærbar PC kan digitale læringsmiljø oppnås nesten uavhengig av de fysiske rammene. Det holder ikke å sette strøm på læreren, men i mange tilfeller kan det være tilstrekkelig å ha nok stikkontakter i de gamle rommene... ?

  SvarSlett