mandag 21. november 2011

Teknologi og læring

I løpet av de siste 20-30 årene har det vært en spennende utvikling innen læringsteori fra en kognitiv mot en sosiokulturell teoridannelse.
Kan  IKT   være et middel i pedagogisk utviklingsarbeid mot en sosiokulturell læringskultur? Jeg mener IKT vil være perfekt i et slikt perspektiv. Teknologien vil representere en rekke muligheter til å tenke nytt når lærerne legger til rette for undervisning. Lærerne vil i større grad legge vekt på å utvikle et læringsmiljø tilpasset elevenes kunnskapsproduksjon.


Referanse: Erstad O, Digital kompetanse i skolen. Universitetsforlaget 2005


Reproduksjon av kunnskap
Produksjon av kunnskap
Lærerens rolle
Presentere strukturert informasjon
Veileder, kritisk dialogpartner, foreleser, støttespiller osv
Elevens rolle
Motta informasjon
Ansvar på individ- og gruppenivå for læring og deling av kunnskap. Mottaker, navigatør, kommunikatør, kritisk vurderer, medhjelper, utfordrer, kreativ produsent osv.
Kunnskapssyn
Akkumulering av kunnskap strukturert i ulike disipliner
Kunnskap lagret i fellesskap – kognitivt og sosialt organisert. Noe som skapes.
Metode
Hukommelse og stimulus - respons
Problemløsning, undersøkelser, dialog.
Evaluering
 
Tester for gjenkalling av informasjon, psykometriske tester
Portefølje, prosjektpresentasjon,  osv.

søndag 6. november 2011

"Smådrypp"

Innledningene under Larende nettverkssamlingene som jeg referete til i siste innlegg, startet alltid med "smådrypp". Da måtte skolene legge frem eksepler på gode nettsider, program o.l. Disse såmdryppene tok vi med og innførte på egen skole.

Sist onsdag ble det lagt opp til litt smådrypp i fellestid.  Her viste jeg hvordan jeg rippet lydfiler fra engelskleksa og la filen ut på LMSèn vår. Trykk på denne linken og hør lydfilen. Slik kan elever og foreldre bruke lydfilen som støtte når det skal jobbe med engelsk hjemme.
     Et program som er blitt vist er Audacity. Dette er et gratis lyd- og inn/avspillingsprogram som enkelt kan lastes ned.  Jeg bruker programmet til bl.a  i vurderingsarbeidet og elevene bruker det til egenvurdering. Her kan dere høre en elev som leste inn teksten som skal brukes til vurdering i engelsk muntlig: Engelsk tekst.

Det som er bra er at to lærere tok kontakt med meg på torsdag og fortalte at de hadde rippet lydfiler og lagt filene ut på LMS`en.

Konklusjon: smådrypp fungerer i praksis!!