mandag 21. november 2011

Teknologi og læring

I løpet av de siste 20-30 årene har det vært en spennende utvikling innen læringsteori fra en kognitiv mot en sosiokulturell teoridannelse.
Kan  IKT   være et middel i pedagogisk utviklingsarbeid mot en sosiokulturell læringskultur? Jeg mener IKT vil være perfekt i et slikt perspektiv. Teknologien vil representere en rekke muligheter til å tenke nytt når lærerne legger til rette for undervisning. Lærerne vil i større grad legge vekt på å utvikle et læringsmiljø tilpasset elevenes kunnskapsproduksjon.


Referanse: Erstad O, Digital kompetanse i skolen. Universitetsforlaget 2005


Reproduksjon av kunnskap
Produksjon av kunnskap
Lærerens rolle
Presentere strukturert informasjon
Veileder, kritisk dialogpartner, foreleser, støttespiller osv
Elevens rolle
Motta informasjon
Ansvar på individ- og gruppenivå for læring og deling av kunnskap. Mottaker, navigatør, kommunikatør, kritisk vurderer, medhjelper, utfordrer, kreativ produsent osv.
Kunnskapssyn
Akkumulering av kunnskap strukturert i ulike disipliner
Kunnskap lagret i fellesskap – kognitivt og sosialt organisert. Noe som skapes.
Metode
Hukommelse og stimulus - respons
Problemløsning, undersøkelser, dialog.
Evaluering
 
Tester for gjenkalling av informasjon, psykometriske tester
Portefølje, prosjektpresentasjon,  osv.

3 kommentarer:

  1. Kunne ikke vært mer enig, Bjørn. Har du fått ideer og inspirasjon til å sette dette ut i livet i løpet av denne høsten og det bloggfellesskapet du har vært en del av?

    SvarSlett
  2. Jeg har fått mange ideer. Jeg har gitt elvene en forholdsvis god innlæring i digitale mapper, mappestruktur, Open office og Impress denne høsten. I disse dager driver jeg å planlegger en datauke for min klasse på 22 elever. Elevene skal ha med seg sin egen PC og mesteparten av undervisningen skal skje gjennom LMSèn. Vi skal lage som et kontorfellesskap der jeg blir arbeidslederen som støtter og veileder elevene. Regner med stor aktivitet, læring og en økende IKT kompetanse.

    SvarSlett
  3. Pedagogisk bruk av IKT gir muligheter for samarbeid, samhandling og felles kunnskapsdannelse som ikke er mulig å få til på andre måter. IKT-verktøy kan riktignok brukes på mange måter, og det mangler ikke på eksempler på at IKT bare brukes til å forlenge/forsterke tradisjonelle, uendrede undervisningsformer. Mitt inntrykk er at det er når lærere forsøker på å å fortsette som før etter at PCene har havnet i klasserommet at de fleste problemene med IKT-bruk oppstår. Lærerne må endre praksis for å at pedagogisk bruk av IKT skal bli vellykket...

    SvarSlett